top of page

III

Mulier, ecce filius tuus [...]
ecce mater tua

Dona, aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare

-Joan, 19:26-27

“Fa uns quinze anys, un canonge de Cadis em va fer l’encàrrec de compondre una música instrumental sobre les Set últimes Paraules de Crist a la Creu. Era costum a la catedral de Cadis d’executar cada any, durant la quaresma, un oratori els efectes del qual es trobaven reforçats per les circumstàncies següents: Les parets, finestres i pilars de l’església eren coberts de tela negra, només quedava un gran llum penjant del centre que trencava aquesta santa obscuritat. Al migdia es tancaven totes les portes i llavors començava la música. Després d’un preludi apropiat, el bisbe pujava al púlpit i baixava per segona vegada, per tercera vegada, etc. I cada vegada, l’orquestra intervenia al final del sermó. He hagut de tenir en compte aquesta situació en la meva obra. La tasca que consisitia en, sense cansar l’oient, fer que es succeïssin set Adagis cada un de deu minuts aproximandament, no era fàcil”

Paraules de Haydn el 1801 per al pròleg que l'editorial Breitkopf & Härtel li va demanar, explicant l’origen de l’obra.

Un encàrrec singular

Contràriament al que se suposava fins fa molt poc temps, tot comença amb un encàrrec de la Congregación de la Santa Cueva de Cadis d’una obra per a la cerimònia religiosa del Divendres Sant. 

Septem Verba

A través de set sonates, Haydn repassa, una per una, les últimes paraules que Crist va pronunciar just abans de morir crucificat. 

Amb la voluntat de ser del tot fidel a les paraules dels Evangelis, Haydn capta musicalment estats d’ànim ben diferents: des del dolor de la primera paraula fins al consol de la sisena; des de la companyia materna de la tercera fins a la soledat vertiginosa de la quarta; des de la transcendència de la segona fins al patiment físic de la cinquena. 

A part de les set sonates, Haydn hi afegeix una introducció i un “terratrèmol” final, considerablement més fort i agitat que la resta de l’obra.

IMG_0569_edited.jpg
Santa Cueva (16).jpg

Estructura

"Cada sonata, o cada text queda expressat pels únics mitjans de la música instrumental de tal manera que despertarà necessàriament la més profunda impressió en l’ànima de l’oient menys assabentat”.

-Carta del 8 d’abril de 1787 al seu editor de Londres William Foster

moon02 blanc.png
bottom of page