top of page

La música d'Orff

Carl_Orff_um_1970.jpg

Carl Orff (Munic, 1895-1982) es va emmotllar a la senzillesa dels textos.​ Aproximadament la meitat de les peces són cançons la melodia de les quals es repeteix a cada estrofa gairebé sense variants i a vegades es limita a realitzar simples escales majors o menors. El ritme és l'encarregat de donar varietat al conjunt, i així s'evita qualsevol monotonia. Aquesta riquesa rítmica és, potser, la característica més important dels Carmina Burana d'Orff.

 

A la cantata, a més de l'orquestra i cors (cor gran, cor petit i cor d'infants), hi intervenen solistes: soprano, tenor, baríton i baix.​ Hi destaca l'abundant i esplèndida percussió. L'orquestració inclou 3 flautes, 3 oboès, 3 clarinets, 2 fagots, 1 contrafagot, 4 corns, 3 trompes, 3 trombons, 1 tuba, 5 timpans, 1 celesta, 2 pianos, violins, violes, violoncels i contrabaixos.

bottom of page