top of page

I

Pater, dimitte illis,
non enim sciunt quid faciunt

Pare, perdona’ls, que no saben el que fan

-Lluc, 23:34

file.jpg

Missió

 • Apropar a les ciutats i altres importants escenaris del país obres cabdals i de gran envergadura del repertori simfonicocoral.

 • Participar en un esdeveniment cultural i artístic enriquidor, tant a nivell musical com organitzatiu, dotant el projecte d’un valor musical i cultural, però també social i territorial.

 • Contribuir a fer visible i engrandir una de les expressions musicals i associatives més esteses en el nostre país: la del món coral.

Visió

 • Interpretar una obra cabdal del corpus simfonicocoral.

 • Treballar amb músics i professionals del nostre territori. 

 • Oferir a professionals l’oportunitat de realitzar un projecte d’aquesta envergadura.

 • Oferir als participants i a les ciutats que acullin el concert una producció professional de qualitat amb el valor afegit de la participació dels cors locals i apostant, per tant, per la implicació del territori en la cultura. 

 • Treballar rigorosament a nivell musical, sota la direcció de Laura de Arenzana, considerada una de les músiques emblemàtiques de la seva generació i coneixedora del moviment coral català i les seves enormes possibilitats.

 • Fer arribar les grans obres del repertori i la música de qualitat a les diferents audiències de Catalunya.

 • Crear públic amant de la música clàssica al nostre país.

 • Incrementar el nombre d’assistents a concerts a través d’activitats complementàries al concert: conferències, comentaris previs, assaigs oberts, etc. 

 • Crear un esdeveniment local cultural de gran difusió, amb diferents nivells de participació ciutadana: des dels cantaires del cor participant fins a participants individuals, estudiants de música, melòmans i públic en general.

 • Donar oportunitat a joves solistes del panorama musical català, oferint una plataforma on projectar nous valors del nostre país. 

 • Transmetre els valors de la música i de la cultura a través del contacte directe amb el públic.

Valors

 • Il·lusió: Força que ens mou a implicar-nos i fer la nostra feina amb entusiasme.

 • Rigor professional: Autoexigència i autonomia. Treball per l’excel·lència. 

 • Feina ben feta: Treballant amb professionalitat, esdevenint eficaços, eficients i rigorosos, entenent que l’aprenentatge continu és el motor del nostre quefer diari.

 • Valor compartit: Tothom hi suma i té alguna cosa a aportar al projecte, des del que és cadascú.

 • Participació: Comunicació, suport mutu, treball en equip i gestió participativa.

moon02 blanc.png
bottom of page